ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

Page: ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทร. 054-511104 ต่อ 102       E-mail : academic.pr@piriyalai.ac.th

Leave a comment

Comments are closed.