ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ตารางเรียนภาคเรียนที่1/2560

ตารางเรียนภาคเรียนที่1/2560

ทดลองใช้ 1 สัปดาห์ เริ่มใช้วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

สามารถเยี่ยมชมได้โดยการ

“คลิกที่เมนูตารางเรียน”

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>