ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ณ สหวิทยาเขตโกศัยนคร จ.แพร่
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่

สรุปเหรียญรางวัล

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>