ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

โปรแกรมเช็คเวลาเรียน

โปรแกรมเช็คเวลาเรียน สำหรับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

Video สาธิตการใช้งานโปรแกรม

อ่านคู่มือการลงเวลาเรียนที่นี่

โปรแกรมเช็คชื่อม.3 (1)

โปรแกรมเช็คชื่อม.6

ตัวอย่างหน้าปก

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>